Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Průběh závěrečných zkoušek je prakticky shodný pro všechny skupiny řidičských oprávnění (u motocyklů zkouška z praktické jízdy obsahuje 2 části). Závěrečná zkouška většinou začíná v 7:30 ve zkušební místnosti Odboru dopravně správních agend (pokud není stanoveno jinak).

Na správný průběh dohlíží zkušební komisař, který je zaměstnanec úřadu a další organizaci zkoušky řídí sám. Po zkontrolování:

 1. Občanských průkazů
 2. Kdo si rozšiřuje řidičské oprávnění i řidičských průkazů
 3. Potvrzení o zaplacení správního poplatku je žadatel přizván k samotné zkoušce, která se skládá ze 3 následujících částí:

1. Zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

Probíhá na PC a obsahuje 1 test na jehož vyhotovení má žadatel časový limit 30 minut (pro osoby s dyslexií může být tento limit na vyžádání a předložení dokladu prokazující tuto skutečnost prodlužen na dvojnásobek tedy 60minut). Úspěšné absolvování testu z provozu na pozemních komunikacích je nutné pro postup k praktickým jízdám a v případě žadatelů skupiny C1, C1E, C, C+E, D1, D1E, D, D+E i ke zkoušce znalosti ovládání a údržby vozidel!!!

2. Zkouška z praktické jízdy

V době trvání minimálně 30 - 40 minut dle příslušné skupiny. Žáci jsou o výsledcích zkoušek informováni průběžně. Na vykonání zkoušky je potřeba si vyhradit čas minimálně na celé dopoledne!

Zkouška z praktické jízdy na motocykl obsahuje 2 části:

 1. Zvláštní jízdní úkony (vykonává se v uzavřeném prostoru letiště)
 2. Zkouška z praktické jízdy - žadatel absolvuje po úspěšném splnění 1 části (vykonává se v běžném provozu)

3. Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel (pouze pro skupiny C1, C1E,  C, C+E, D1, D1E, D, D+E).

Tato část probíhá ústně a obsahuje 3 otázky.

Poplatky za zkoušku na obecním úřadu obce s rozšířenou působností

 • Zkouška z odborné způsobilosti - 700 Kč
 • Opravná zkouška z praktické jízdy - 400 Kč
 • Opravná zkouška z ovládání a údržby vozidel - 200 Kč
 • Opravná zkouška z předpisů o provozu - 100 Kč

Od 1.7.2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona č.247/2000 Sb., v platném znění, zpoplatněna viz (Poplatky za zkoušku na obecním úřadě obce s rozšířenou působností).

Odbor dopravně správních agend, Československé armády 216/41, 500 03 Hradec Králové, Gayerova kasárna, Kavalír B

S sebou:

 1. Platný občanský průkaz
 2. Řidičský průkaz (pokud se jedná o rozšíření řidičského oprávnění)
 3. Potvrzení o zaplacení správního poplatku
 4. Příslušné oblečení a ochranné pomůcky - platí zejména pro skupinu A (Oblečení na motocykl, rukavice…)

Je nutné uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Odboru dopravně správních agend !!! V předstihu alespoň jednoho dne na základě vyplněné složenky na zkoušky podle vyplňovacího vzoru (ke stažení pod textem). Druhy poplatků jsou uvedeny výše (Poplatky za zkoušku na obecním úřadě obce s rozšířenou působností).