Řidičský průkaz B - auto do 3 500 kg - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Co můžu řídit?

 1. Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
  - Nepřevyšující 750 kg
  - Převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
 2. Motorová vozidla zařazená do skupiny AM
 3. Motorová vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 4. Motorová tříkolová vozidla zařazená do skupiny A pokud držitel dosáhl věku 21 let

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny?

 • Dosažení věku 18 let před ukončením výcviku
 • Platná žádost o řidičské oprávnění a zdravotní posudek
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo práce či studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • Nebýt v zákazu řízení
 • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
 • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kdy je možné začít?

 • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti
 • Do kurzu můžete nastoupit teoreticky až 18 měsíců před dovršením požadovaného věku
 • Doporučujeme zahájit kurz nejdříve 5 měsíců před dovršením požadovaného věku

Jak dlouho kurz trvá?

Obvyklá doba kurzu je 4-12 týdnů dle možností žadatele

Co všechno budu v kurzu absolvovat?

Minimální rozsah výuky a výcviku je uveden níže:

Teoretická část
 Výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  3 vyučovací hodiny
 Výuka předpisů o provozu vozidel  5 vyučovacích hodin
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  1 vyučovácí hodina
 Výuku zdravotnické přípravy  1 vyučovací hodina
 Opakování a přezkoušení  1 vyučovací hodina

 

Praktická část
 Výcvik v řízení vozidla  28 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  2 vyučovací hodiny
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  4 vyučovací hodiny

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Průběh závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit do autoškoly je možné na základě řádně vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oba formuláře jsou k dispozici v kanceláři.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář