Školení řidičů - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VOZIDEL DO 3 500 KG - "referentské školení řidičů"

Řidič "referent" je osoba, která je v zaměstnaneckém poměru a fyzicky řídí firemní nebo soukromé vozidlo do 3 500 kg pro potřeby zaměstnavatele na služebních cestách po veřejně přístupných komunikacích, účelových a jiných pozemních komunikacích, nebo i v uzavřených prostorách - jako jsou areály firmy, různé objekty apod.

Pro tyto osoby platí povinnost pravidelného školení řidičů "referentů", kterou upravuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VOZIDEL NAD 3 500 KG - "profesní školení řidičů"

Pro koho je určeno

Pro řidiče, kteří v rámci zaměstnání řídí nebo hodlají řídit vozidla spadající do skupin řidičských oprávnění C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, a musí splňovat podmínku profesní způsobilosti (vyznačeno v ŘP harmonizovaným kódem 95).

Druhy profesních školení:

Každoroční povinné profesní školení řidičů

Obnovení profesního průkazu

Rozšíření profesního průkazu

Získání profesního průkazu:

 

Na koho se nevztahuje povinnost profesního školení řidičů:

Ze školení vyjímá řidiče vozidel, používaných pro vlastní potřebu

Povinnost profesního školení řidičů se nevztahuje na řidiče