Pravidelné profesní školení řidičů (7h.) - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Pro koho je pravidelné 7 hodinové profesní školení řidičů určeno?

Pro řidiče vozidel spadajících do skupin řidičských oprávnění C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, kteří jsou profesně způsobilí (vyznačeno v ŘP harmonizovaným kódem 95). Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu (poslední školení musí být provedeno v době, kdy je průkaz ještě platný - to znamená  do 5 let od data vydání!).

Co budu absolvovat?

U tohoto typu školení řidič absolvuje pouze výuku v rozsahu 7 hodin. Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Na základě takto absolvovaného školení řidič obdrží potvrzení o absolvování pravidelného 7 hodinového školení.

Na co je dobré si dát pozor?

Jak probíhá výměna profesního průkazu?

Všechna potvrzení o absolvování pravidelných 7 hodinových školení v celkovém rozsahu 35 hodin  musí řidič předložit spolu s ŘP na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče. Úřad vydá nový řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí pro dalších 5 let.

Kolik stojí pravidelné 7 hodinové profesní školení řidiče?

Cena školení viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení na pravidelné profesní 7 hodinové školení řidičů prosím kontaktujte naši kancelář.