Vstupní profesní školení řidičů C (280 h.) - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Pro koho je vstupní profesní školení řidičů C (280 h.) určeno?

Pro řidiče, kteří v rámci zaměstnání řídí vozidla spadající do skupin řidičských oprávnění C1, C1E, C, CE a musí splňovat podmínku profesní způsobilosti.

Pro řidiče, kteří nesplňují věkovou hranici pro udělení ŘO skupiny C, CE je možné tímto školením získat plnohodnotné řidičské oprávnění skupin C, CE od 18 let místo 21.

Co budu absolvovat?

1) Teoretickou část - 260 hodin výuky

  • Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné jízdy
  • Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
  • Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
  • Poskytování služeb a logistiky
  • Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
  • Sociálně - právní prostředí v silniční dopravě
  • Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
  • Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních

2) Praktickou část - 20 hodin praktické jízdy

3) Zkoušku z profesní způsobilosti řidiče

 

Zkouška z profesní způsobilosti řidiče se provádí na počítači formou testu a obsahuje 80 otázek rozdělených do tematických okruhů v rámci vstupního školení. Každý okruh se skládá z 10 otázek. Každá otázka má 3 možné odpovědi z nichž je jedna správná.  Řidič musí v každém okruhu splnit na 70% správných odpovědí.

Jak probíhá vystavení profesního průkazu?

Potvrzení o absolvování vstupního školení 280 hodin a potvrzení o úspěšném složení zkoušky z profesní způsobilosti musí řidič předložit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče. Na základě písemné žádosti o zápis profesní způsobilosti a předložení řidičského průkazu spolu s žádostí na výměnu řidičského průkazu daný úřad vydá nový řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí pro dané skupiny řidičského oprávnění.

Kolik stojí vstupní školení C (280 h.)?

Cena školení závisí na počtu účastníků v kurzu viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení na rozšiřující vstupní školení C (280 h.) prosím kontaktujte naši kancelář.