Řidičský průkaz CE - nákladní auto nad 7500 kg a přívěs - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Co můžu řídit?

 1. Jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 2. Jízdní soupravu zařazenou do skupin BE a C1E
 3. Jízdní soupravu zařazenou do skupiny DE, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D
 4. Motorová vozidla zařazená do skupiny AM

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny?

 • VĚK 21 LET: Žadatel získá řidičské oprávnění skupiny CE bez omezení
 • VĚK 18 LET:
 1. Žadatel se podrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin nebo je již jeho držitelem. V takovém případě žadatel získá řidičské oprávnění skupiny CE bez omezení
 2. Žadatel se nepodrobuje výuce a výcviku tzv. vstupnímu školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin ani není jeho držitelem. V takovém případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do doby než žadatel nedosáhne věku 21 let. Do té doby je možné řídit soupravu CE pouze vozidel na která se vztahuje výjimka      
 • Být držitelem řidičského oprávnění skupiny C
 • Platná žádost o řidičské oprávnění a zdravotní posudek
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo práce či studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • Nebýt v zákazu řízení
 • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
 • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kdy je možné začít?

 • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti

Jak dlouho kurz trvá?

Obvyklá doba kurzu je 2-5 týdnů dle možností žadatele

Co všechno budu v kurzu absolvovat?

Minimální rozsah výuky a výcviku je uveden níže:

Teoretická část
 Výuku teorie řízení a zásad  2 vyučovací hodiny
 Výuka předpisů o provozu vozidel  1 vyučovací hodina
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  1 vyučovácí hodina
 Výuku zdravotnické přípravy  1 vyučovací hodina
 Opakování a přezkoušení  1 vyučovací hodina

 

Praktická část
 Výcvik v řízení vozidla  8 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  2 vyučovací hodiny
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  2 vyučovacích hodiny

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Průběh závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit do autoškoly je možné na základě řádně vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oba formuláře jsou k dispozici v kanceláři.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář