Řidičský průkaz na motorku AM - motocykl do 45 km/h - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Co můžu řídit?

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

 1. Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 2. Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 3. Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny?

 • Dosažení věku 15 let před ukončením výcviku
 • Platná žádost o řidičské oprávnění a zdravotní posudek
 • Písemný souhlas zákonného zástupce jehož podpis musí být ověřen!
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo práce či studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • Nebýt v zákazu řízení
 • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
 • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kdy je možné začít?

 • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti
 • Do kurzu můžete nastoupit teoreticky až 18 měsíců před dovršením požadovaného věku
 • Avšak důrazně doporučujeme zahájit kurz nejdříve 5 měsíců před dovršením požadovaného věku

Kdy je možné začít?

 • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti
 • Do kurzu můžete nastoupit teoreticky až 18 měsíců před dovršením požadovaného věku
 • Avšak důrazně doporučujeme zahájit kurz nejdříve 5 měsíců před dovršením požadovaného věku

Jak dlouho kurz trvá?

Obvyklá doba kurzu je 4-9 týdnů dle možností žadatele

Co všechno budu v kurzu absolvovat?

Minimální rozsah výuky a výcviku je uveden níže:

Teoretická část
 Výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  2 vyučovací hodiny
 Výuka předpisů o provozu vozidel  4 vyučovací hodiny
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla                    1 vyučovácí hodina
 Výuku zdravotnické přípravy  1 vyučovací hodina
 Opakování a přezkoušení  1 vyučovací hodina

 

Praktická část

 Výcvik v řízení vozidla

 (součástí jsou i tzv. zvláštní úkony na motocyklu)

 13 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  1 vyučovací hodina
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  4 vyučovací hodiny

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Průběh závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit do autoškoly je možné na základě řádně vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oba formuláře jsou k dispozici v kanceláři.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář