Řidičský průkaz na motorku A2 - motocykl do 35 kW - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Co můžu řídit?

 1. Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 2. Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 3. Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny?

 • Dosažení věku 18 let před ukončením výcviku
 • Platná žádost o řidičské oprávnění a zdravotní posudek
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo práce či studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • Nebýt v zákazu řízení
 • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
 • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kdy je možné začít?

 • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti
 • Do kurzu můžete nastoupit teoreticky až 18 měsíců před dovršením požadovaného věku
 • Doporučujeme zahájit kurz nejdříve 5 měsíců před dovršením požadovaného věku

Jak dlouho kurz trvá?

a) Nejsem držitelem žádného řidičské oprávnění na motocykl:

Obvyklá doba kurzu je 4-9 týdnů dle možností žadatele

b) Jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně jak 2 roky:

Obvyklá doba kurzu je 1-7 týdnů dle možností žadatele

c) Jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 více jak 2 roky:

Obvyklá doba kurzu je 1-2 týdny dle možností žadatele

Co všechno budu v kurzu absolvovat?

Minimální rozsah výuky a výcviku je uveden níže:

 

a) Nejsem držitelem žádného řidičské oprávnění na motocykl:

Teoretická část
 Výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  2 vyučovací hodiny
 Výuka předpisů o provozu vozidel  4 vyučovací hodiny
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  1 vyučovácí hodina
 Výuku zdravotnické přípravy  1 vyučovací hodina
 Opakování a přezkoušení   1 vyučovací hodina
Praktická část

 Výcvik v řízení vozidla

 (součástí jsou i tzv. zvláštní úkony na motocyklu)

 13 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  1 vyučovací hodina
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  4 vyučovací hodiny

 

b) Jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně jak 2 roky:

Teoretická část
 Výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  1 vyuč. hodina
 Výuka předpisů o provozu vozidel  2 vyuč. hodiny
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  1 vyuč. hodina
 Výuku zdravotnické přípravy  1 vyuč. hodina
 Opakování a přezkoušení  1 vyuč. hodina

 

Praktická část

 Výcvik v řízení vozidla

 (součástí jsou i tzv. zvláštní úkony na motocyklu)

 7 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  1 vyučovací hodina
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  2 vyučovací hodiny

 

c) Jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 více jak 2 roky:

Žadatel absolvuje pouze praktický výcvik (počet hodin je závislý na schopnostech žáka). Žadatel dále vykonává pouze praktickou zkoušku z jízdy! Vzhledem k náročnosti této zkoušky, kde součástí je i zvládnutí zvláštních úkonů, doporučujeme minimálně 6 vyučovacích hodin praktických jízd

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Průběh závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit do autoškoly je možné na základě řádně vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oba formuláře jsou k dispozici v kanceláři.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář