Řidičský průkaz D - autobus - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Co můžu řídit?

 1. Motorová vozidla určena pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 2. Motorová vozidla zařazená do skupiny AM

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny?

 • VĚK 24 LET: Žadatel získá řidičské oprávnění skupiny D bez omezení
 • VĚK 23 LET:
 1. Žadatel se podrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v základním rozsahu 140 hodin nebo je již jeho držitelem. V takovém případě žadatel získá řidičské oprávnění skupiny D bez omezení
 2. Žadatel se nepodrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v základním rozsahu 140 hodin ani není jeho držitelem. V takovém případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do doby než žadatel nedosáhne věku 24 let. Do té doby je možné řídit vozidlo skupiny D na které se vztahuje výjimka
 • VĚK 21 LET:
 1. Žadatel se podrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin nebo je již jeho držitelem. V takovém případě žadatel získá řidičské oprávnění skupiny D bez omezení
 2. Žadatel se nepodrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin ani není jeho držitelem. V takovém případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do doby než žadatel nedosáhne věku 24 let. Do té doby je možné řídit vozidlo skupiny D na které se vztahuje výjimka
 • Být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C
 • Platná žádost o řidičské oprávnění a zdravotní posudek
 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo práce či studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • Nebýt v zákazu řízení
 • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
 • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kdy je možné začít?

 • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti

Jak dlouho kurz trvá?

Obvyklá doba kurzu je 2-5 týdnů dle možností žadatele

Co všechno budu v kurzu absolvovat?

a) Jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny C

Teoretická část

 Výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  10 vyučovacích hodin
 Výuka předpisů o provozu vozidel  10 vyučovacích hodin
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  12 vyučovácích hodin
 Výuku zdravotnické přípravy  2 vyučovací hodiny
 Opakování a přezkoušení  4 vyučovací hodiny

 

Praktická část

 Výcvik v řízení vozidla

 (součástí jsou i tzv. zvláštní úkony na motocyklu)

 14 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  2 vyučovací hodiny
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  4 vyučovací hodiny

 

b) Jsem držitelem řidičského opprávnění skupiny B

Teoretická část

 Výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  10 vyuč. hodin
 Výuka předpisů o provozu vozidel  10 vyuč. hodin
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  12 vyuč. hodin
 Výuku zdravotnické přípravy  2 vyuč. hodiny
 Opakování a přezkoušení  4 vyuč. hodiny

 

Praktická část

 Výcvik v řízení vozidla

 (součástí jsou i tzv. zvláštní úkony na motocyklu)

 30 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  8 vyučovacích hodin
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  4 vyučovací hodiny

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Průběh závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit do autoškoly je možné na základě řádně vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oba formuláře jsou k dispozici v kanceláři.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář