Rozšiřující vstupní profesní školení řidičů C (45 h.) - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Pro koho je pravidelné rozšiřující vstupní profesní školení řidičů C (45 h.) určeno?

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupinu D nebo už vlastní profesní průkaz pro skupinu řidičského oprávnění skupiny D a hodlá si rozšířit svůj stávající profesní průkaz na skupinu C, musí se podrobit tzv. rozšiřujícímu vstupnímu školení v celkovém rozsahu 45 hodin, které je zakončené zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

Co budu absolvovat?

  1. Teoretickou část - 35 hodin výuky
  2. Praktickou část - 10 hodin praktické jízdy
  3. Zkoušku z profesní způsobilosti řidiče

 

Zkouška z profesní způsobilosti řidiče se provádí na počítači formou testu a obsahuje 80 otázek rozdělených do tematických okruhů v rámci vstupního školení. Každý okruh se skládá z 10 otázek. Každá otázka má 3 možné odpovědi z nichž je jedna správná.  Řidič musí v každém okruhu splnit na 70% správných odpovědí.

Jak probíhá vystavení profesního průkazu?

Potvrzení o absolvování rozšiřujícího vstupního školení 45 hodin a potvrzení o úspěšném složení zkoušky z profesní způsobilosti musí řidič předložit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče. Na základě písemné žádosti o zápis profesní způsobilosti a předložení řidičského průkazu spolu s žádostí na výměnu řidičského průkazu daný úřad vydá nový řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí pro dané skupiny řidičského oprávnění.

Kolik stojí vstupní školení C (45 h.)?

Cena školení  závisí na počtu účastníků v kurzu viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení na rozšiřující vstupní školení C (45 h.) prosím kontaktujte naši kancelář.