Vrácení řidičského průkazu - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Koho se týká přezkoušení pro VŘP?

Řidičů kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu ztráty 12 bodů v bodovém hodnocení přestupků nebo jsou v zákazu řízení motorových vozidel.

Kdy mohu žádat o přezkoušení pro VŘP?

O přezkoušení odborné způsobilosti může řidič požádat až po uplynutí celé doby zákazu řízení.

Jak probíhá příprava ke zkoušce po ztrátě bodů?

Kurz, který obsahuje jak část teoretickou, tak i praktickou ve formě jízd s cvičným vozidlem. Způsob i množství teoretické přípravy a počet praktických jízd upravíme dle Vašich potřeb individuálně.

Žádá-li řidič o vrácení řidičského oprávnění poté co ztratil 12 bodů v bodovém hodnocení nebo mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel na rok a déle, může o vrácení písemně požádat u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Přitom musí prokázat, že byl přezkoušen z odborné způsobilosti. Tento doklad o zkoušce nesmí být starší 30 dní. Přezkoušení z odborné způsobilosti je prakticky stejné jako závěrečná zkouška z odborné způsobilosti v autoškole.

Přezkoušení z odborné způsobilosti se skládá:

 • Pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
 • Konstrukce, ovládání a údržby vozidel (jen u skupin C, CE, C1,C1E, D, D1, D1E, D, DE)
 • Praktické jízdy s vozidlem (pro každý druh skupiny ŘO kterou obnovuje)

Řidič je dále povinen předložit platný doklad o dopravně psychologickém vyšetření a platný posudek o zdravotní způsobilosti. Po vrácení řidičského oprávnění budou příslušným úřadem obce s rozšířenou působností smazány všechny trestné body.

Jaké doklady předkládám do autoškoly a jaké na úřad?

1. Do autoškoly

 • Vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku (tento formulář slouží jako doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti)
 • Platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Dokumenty prokazující, že řidiči již uplynul trest v zákazu řízení (rozhodnutí soudu, výpis z karty řidiče)
 • Platný doklad o dopravně psychologickém vyšetření

2. Na úřad

 • Platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Doklad o přezkoušení odborné způsobilosti (nesmí být starší než 30 dní)
 • Platný doklad o dopravně psychologickém vyšetření
 • Vyplněnou písemnou žádost o vrácení řidičského průkazu (vyplňuje se přímo na úřadě)

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů VŘP se stanovojí individuálně dle počtu odjetých praktických jízd a odučených hodin teorie.

Jak se mohu přihlásit?

Pro vrácení řidičského oprávnění prosím kontaktujte kancelář.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář.