Řidičský průkaz BE - auto a přívěs do 7000 kg - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Co můžu řídit?

  1. Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

  2. Motorová vozidla zařazená do skupiny AM

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny?

  • Být držitelem řidičského oprávnění skupiny B
  • Platná žádost o řidičské oprávnění a zdravotní posudek
  • Trvalé bydliště na území České republiky nebo práce či studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • Nebýt v zákazu řízení
  • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole
  • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kdy je možné začít?

  • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti

Jak dlouho kurz trvá?

Obvyklá doba kurzu je 2-5 týdnů dle možností žadatele

Co všechno budu v kurzu absolvovat?

Minimální rozsah výuky a výcviku je uveden níže:

Teoretická část
 Výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  2 vyučovací hodiny
 Výuka předpisů o provozu vozidel  1 vyučovací hodina
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  1 vyučovácí hodina
 Výuku zdravotnické přípravy  1 vyučovací hodina
 Opakování a přezkoušení  1 vyučovací hodina

 

Praktická část

 Výcvik v řízení vozidla  8 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  2 vyučovací hodiny
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  2 vyučovací hodiny

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Průběh závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit do autoškoly je možné na základě řádně vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oba formuláře jsou k dispozici v kanceláři autoškoly.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář