Referentské školení řidičů - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Pro koho je školení řidičů "referentů" určeno?

Povinnost pravidelného školení řidičů "referentů" upravuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Školení je prováděno pravidelně jednou do roka. O provedeném školení musí být vedena prokazatelná dokumentace.

Řidič "referent" je osoba, která je v zaměstnaneckém poměru a fyzicky řídí firemní nebo soukromé vozidlo pro potřeby zaměstnavatele na služebních cestách po veřejně přístupných komunikacích, účelových a jiných pozemních komunikacích, nebo i v uzavřených prostorách - jako jsou areály firmy, různé objekty apod.

Co budu absolvovat?

U tohoto typu školení řidič "referent" absolvuje pouze teoretickou výuku zaměřenou na změny pravidel provozu na pozemních komunikacích a souvisejících předpisů.

Pozn.

Školení řidičů referentů provádíme v prostorách našich učeben, nebo po předchozí domluvě i v prostorách objednavatele a to po celém území ČR.

Kolik stojí školení řidičů "referentů"?

Cena školení  závisí na počtu účastníků v kurzu viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení na školení řidičů "referentů" prosím kontaktujte naši kancelář.