Řidičský průkaz na motorku A1 - motocykl do 11 kW - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Co můžu řídit?

 1. Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 2. Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 3. Čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM

Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny?

 • Dosažení věku 16 let před ukončením výcviku

 • Platná žádost o řidičské oprávnění a zdravotní posudek

 • Písemný souhlas zákonného zástupce!

 • Trvalé bydliště na území České republiky nebo práce či studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • Nebýt v zákazu řízení

 • Absolvovat výuku a výcvik v autoškole

 • Úspěšné složení závěrečné zkoušky

Kdy je možné začít?

 • Kurz na danou skupinu je možné začít do 2 týdnů od podání žádosti
 • Do kurzu můžete nastoupit teoreticky až 18 měsíců před dovršením požadovaného věku
 • Doporučujeme zahájit kurz nejdříve 5 měsíců před dovršením požadovaného věku

Jak dlouho kurz trvá?

Obvyklá doba kurzu je 4-9 týdnů dle možností žadatele

Co všechno budu v kurzu absolvovat

Minimální rozsah výuky a výcviku je uveden níže v tabulkách:

Rozsah výuky

 Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy  2 vyučovací hodiny
 Výuka předpisů o provozu vozidel  4 vyučovací hodiny
 Výuka o ovládání a údržbě vozidla  1 vyučovácí hodina
 Výuku zdravotnické přípravy  1 vyučovací hodina
 Opakování a přezkoušení  1 vyučovací hodina

 

 

 

 

 

Rozsah výcviku

 Výcvik v řízení vozidla

 (součástí jsou i tzv. zvláštní úkony na motocyklu)

 13 vyučovacích hodin
 Výcvik praktické údržby  1 vyučovací hodina
 Praktický výcvik zdravotnické nauky  4 vyučovací hodiny

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Průběh závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti

Kolik stojí kurz?

Ceny kurzů viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit do autoškoly je možné na základě řádně vyplněné žádosti o řidičské oprávnění a platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oba formuláře jsou k dispozici v kanceláři.

Mám další dotazy

Pro další informace prosím kontaktujte naší kancelář