Kurz pravidelného profesního školení řidičů (35 h.) - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Pro koho je kurz pravidelného profesního školení řidičů 35 hodin určen?

Pro řidiče vozidel spadajících do skupin řidičských oprávnění C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kterým propadl profesní průkaz a nebo ho nikdy neměli a nyní ho mohou získat na základě 35 hodinového školení - viz následující 2 odstavce:

 1. Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
 2. Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1E, C a CE jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1E, D nebo DE, před 10. zářím 2008.

Co budu absolvovat?

U tohoto typu školení řidič absolvuje pouze výuku v rozsahu 35 hodin z níže uvedených oblastí. Na základě takto absolvovaného školení řidič obdrží tzv. potvrzení o absolvování kurzu pravidelného 35 hodinového školení.

 • Pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
 • Dopravní předpisy jiných států
 • Teorie zásad bezpečné jízdy
 • Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
 • Technika současných motorových vozidel
 • Vliv pneumatik na bezpečnost
 • Převzetí nákladu, naložení upevnění a předání
 • Základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
 • Mezinárodní doprava
 • Ekonomika provozu v návaznosti na předchozí oblasti

Řidič tedy nemusí absolvovat žádnou praxi ani zkoušku odborné způsobilosti.

Mám absolvované školení, co mě čeká dál?

Potvrzení o absolvování kurzu pravidelného 35 hodinového školení musí řidič předložit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče. Na základě písemné žádosti o zápis profesní způsobilosti a předložení řidičského průkazu spolu s žádostí na výměnu řidičského průkazu daný úřad vydá nový řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí pro dané skupiny řidičského oprávnění.

Kolik stojí kurz pravidelného školení 35 hodin?

Cena školení viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení na kurz pravidelného školení 35 hodin prosím kontaktujte naši kancelář.