Vstupní profesní školení řidičů C (140 h.) - Autoškola Hradec Králové Efekt Bartoš

Pro koho je vstupní profesní školení řidičů C (140 h.) určeno?

Pro řidiče, kteří v rámci zaměstnání řídí vozidla spadající do skupin řidičských oprávnění C1, C1E, C, CE a musí splňovat podmínku profesní způsobilosti.

Co budu absolvovat?

1) Teoretickou část - 130 hodin výuky

  • Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné jízdy
  • Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
  • Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
  • Poskytování služeb a logistiky
  • Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
  • Sociálně - právní prostředí v silniční dopravě
  • Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
  • Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních

2) Praktickou část - 10 hodin praktické jízdy

3) Zkoušku z profesní způsobilosti řidiče

 

Zkouška z profesní způsobilosti řidiče se provádí na počítači formou testu a obsahuje 80 otázek rozdělených do tematických okruhů v rámci vstupního školení. Každý okruh se skládá z 10 otázek. Každá otázka má 3 možné odpovědi z nichž je jedna správná.  Řidič musí v každém okruhu splnit na 70% správných odpovědí.

Jak probíhá vystavení profesního průkazu?

Potvrzení o absolvování vstupního školení 140 hodin a potvrzení o úspěšném složení zkoušky z profesní způsobilosti musí řidič předložit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče. Na základě písemné žádosti o zápis profesní způsobilosti a předložení řidičského průkazu spolu s žádostí na výměnu řidičského průkazu daný úřad vydá nový řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí pro dané skupiny řidičského oprávnění.

Kolik stojí vstupní školení C (140 h.)?

Cena školení závisí na počtu účastníků v kurzu viz ceník

Jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení na rozšiřující vstupní školení C (140 h.) prosím kontaktujte naši kancelář.