Výjimka pro řidiče skupin C, CE, D, DE nesplňující věkovou hranici na řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií

b) Vězeňské služby České republiky

c) Ozbrojených sil České republiky

d) Obecní policie

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany

f) Celních orgánů

g) Při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou